Wszystkie prawa zastrzeżone

Wszelkie prawa autorskie do materiałów zawartych na stronie kanarkiharcenskie.pl i podstronach należą do Józefa Niemca. Wszystkie znaki towarowe zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Treść strony kanarkiharcenskie.pl wraz z podstronami i wszystkie ich elementy podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w tym w szczególności przepisy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, powielanie, wykorzystywanie i dystrybucja zawartych tu materiałów dozwolona jest wyłącznie za pisemną zgodą właściciela. Korzystanie z informacji dostępnych na stronach tego serwisu może się odbywać wyłącznie w sposób zgodny z prawem.

Zachęcamy, bez konieczności występowania o zgodę, do tworzenia odnośników w postaci hiperłączy (linków) do strony kanarkiharcenskie.pl lub jej podstron, w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do ich pochodzenia. Nie jest dopuszczalne ustanawianie wskazań (linków) na stronę kanarkiharcenskie.pl lub jej podstrony, jeżeli opis, kontekst czy sposób umieszczenia linku mógłby wprowadzać w błąd, przedstawiał serwis w niekorzystnym świetle lub naruszał dobre imię bądź inne prawem chronione dobra właściciela lub osób trzecich. Nie jest dopuszczalne umieszczanie linków na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.

Strony wskazywane w łączach, nie będące własnością Józefa Niemca, są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli. Przed ich wykorzystywaniem należy się zapoznać z nałożonymi ograniczeniami i uzyskać ewentualną zgodę właścicieli praw autorskich.

Informacje prezentowane na stronach kanarkiharcenskie.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Józef Niemiec nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i dokładność informacji. Użytkownicy korzystają z tych informacji wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.